Kedvezményezett neve: Gigler Mechatronik kft

GINOP_PLUSZ-321-21„A munkavállalók és vállalatok
alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül” pályázati kiírás keretében az alábbi képzések valósulnak meg:

1. Német nyelvi képzés

A képzés keretében a munkavállalók a német nyelv alapfokú ismeretére tesznek szert, amely eredményeként megértik a munkafolyamathoz tartozó német nyelven érkező egyszerű utasításokat, leírásokat, javítva ezzel az elvégzett munkaminőségét.

 

2. Táblázatkezelési ismeretek fejlesztése

A képzés eredményeként a munkavállalók képessé válnak kisebb terjedelmű táblázat megtervezésére, létrehozására, módosítására, azon egyszerűbb műveletek elvégezésére, diagram készítésére, standard matematikai és logikai függvények alkalmazására, illetve képletek létrehozására. Ennek köszönhetően az adminisztrációs munka minősége és hatékonysága növekszik.

 

3. Prezentáció tervezése

A képzés eredményeként a munkavállalók képessé válnak prezentációt létrehozni, formázni, módosítani, illetve szövegeket, képeket, rajzokat és diagramokat mozgatni vagy másolni egy prezentáción belül, vagy akár több prezentáció között. Az elkészült prezentáció egyes elemein (képeken, diagramokon, rajzokon stb.) alapvető műveleteket kell tudni elvégezni, különféle vetítési/animálási effektusokat kell tudni alkalmazni. Ennek köszönhetően az érintett munkavállalók hatékonyabban tudnak előadni, prezentálni.

 

4. Kommunikáció alapjai

A tréningen résztvevők képesek lesznek a különböző kommunikációs csatornák tudatos irányítására. Megismerik erősségeiket és fejlesztendő területeiket a kommunikáció terén, meg tanulják helyesen értelmezni a testbeszéd különböző jelzéseit. A saját élményű gyakorlatokkal fejlődik a résztvevők önismerete, valamint problémafelismerő és probléma megoldó gondolkodása.

 

5. Eredményes ügyfélkezelés

A tréningen résztvevők képesek lesznek hatékonyan kezelni az ügyfelek problémáit, a felmerülő reklamációkat. Az asszertív kommunikáció technikájának elsajátításával megtanulják, hogy konfliktus helyzetben is olyan kommunikációs elemeket alkalmazzanak, melyekkel pozitív hatást gyakorolnak az ügyfelek érzelmeire. Ezzel megőrizhető/növelhető a cég jó híre, hiszen a cél az, hogy partnereink ne csak visszatérjenek, hanem új ügyfeleket is „hozzanak.”

 

Szerződött támogatás összege: 10 822 766 Ft

Támogatás mértéke: 70%-100%

Projekt befejezési dátuma: 2024. május 20.