Adatvédelmi nyilatkozat

Az adatvédelmet mi komolyan vesszük

A személyes adatok feldolgozása során fontos a magánélet védelme. Amikor ellátogat weboldalunkra, webszervereink rögzítik az Ön internetszolgáltatója IP-címét, a webhelyet, ahonnan meglátogat minket, a nálunk meglátogatott webhelyeket, valamint a látogatás dátumát és időtartamát. Ez az információk elengedhetetlenek a weboldal műszaki továbbításához és a biztonságos szerverműködéshez. Ezen adatok személyre szabott kiértékelése nem történik meg.

Ha adatokat küld nekünk a kapcsolatfelvételi űrlap használatával, ezeket az adatokat biztonsági mentés során a szervereinkre mentjük. Az Ön adatait csak kérésének feldolgozására használjuk fel. Az Ön adatait szigorúan bizalmasan kezeljük. Harmadik fél számára az adatok nem kerülnek átadásra.

Felelős szerv:

Gigler Elektronik GmbH
Industriestraße 8
D-94357 Konzell

Telefon: +49 (0) 9963 / 94 30 44 -0
E-Mail: info@gigler-elektronik.de

A felelős szerv az a természetes vagy jogi személy, aki egyedül vagy másokkal együtt dönt a személyes adatok (például név, e-mail cím stb.) Feldolgozásának céljáról és eszközeiről.

Személyes adatok

A személyes adatok a személyesen Önnel kapcsolatos adatok. Ide tartozik a neve, címe és e-mail címe. Webhelyünk felkereséséhez nem kell nyilvánosságra hoznia személyes adatait. Bizonyos esetekben szükség van a nevére és címére, valamint további információkra annak érdekében, hogy felajánlhassuk a kívánt szolgáltatást.

Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha kérésre információs anyagot szolgáltatunk Önnek, vagy amikor válaszolunk kérdéseire. Ezekben az esetekben mindig rámutatunk erre. Ezen túlmenően csak azokat az adatokat tároljuk, amelyeket Ön automatikusan vagy önként küldött nekünk.

Ha valamelyik szolgáltatásunkat igénybe veszi, általában csak azokat az adatokat gyűjtjük be, amelyek szükségesek szolgáltatásunk nyújtásához. További információkat kérhetünk Öntől, de ezek nyújtása önkéntes. Bármikor, ha személyes adatokat dolgozunk fel ezt azért tesszük, hogy szolgáltatást tudjunk nyújtani Önnek, vagy üzleti céljaink elérése érdekében.

Automatikusan tárolt adatok

Szerver naplófájlok

A weboldal szolgáltatója automatikusan gyűjti és tárolja az információkat úgynevezett szerver naplófájlokban, amelyeket böngészője automatikusan továbbít nekünk. Ezek a következők:

A kérelem dátuma és időpontja
A kért fájl neve
Az az oldal, ahonnan a fájlt kérték
Hozzáférési állapot (fájl átvitt, fájl nem található, stb.)
használt webböngésző és operációs rendszer
a kérelmező számítógép teljes IP-címe
az átvitt adatok mennyisége

Ezeket az adatokat nem egyesítik más adatforrásokkal. A feldolgozásra a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerint kerül sor, weboldalunk stabilitásának és funkcionalitásának javítása iránti jogos érdekünk alapján.

Technikai biztonsági okokból, különös tekintettel a webszerverünk megtámadására tett kísérletek megakadályozására, ezeket az adatokat rövid ideig tároljuk. Ezen adatok alapján nem vonhatunk le következtetéseket az egyes személyekről. Legkésőbb hét nap elteltével az adatokat anonimizálják, az IP-címet domain szinten rövidebbé teszik, így már nem lehet kapcsolatot létesíteni az egyes felhasználókkal. Az adatokat statisztikai célokból névtelenül is feldolgozzák; nem történik összehasonlítás más adatbázisokkal, vagy nem kerül átadásra harmadik fél számára, még kivonatokban sem.

Sütik

Amikor ellátogat weboldalunkra, sütik formájában információkat tárolhatunk a számítógépén. A sütik olyan kis fájlok, amelyeket egy internetes szerverről továbbítanak a böngészőjére, és a merevlemezén tárolják. Beleegyezés nélkül csak az Internet protokoll címe kerül mentésre, de további személyes adatok nem. Ez a sütikben tárolt információ lehetővé teszi, hogy automatikusan felismerje weblapunkat legközelebbi látogatásakor, ez megkönnyíti a használatot. A sütik használatának jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja értelmében vett jogos érdek.

Természetesen a cookie-k elfogadása nélkül is felkeresheti weboldalunkat. Ha nem akarja, hogy számítógépét felismerjék a következő látogatás alkalmával, akkor is megtagadhatja a sütik használatát azáltal, hogy a böngészőjében a beállításokat „sütik elutasítására” változtatja meg. A megfelelő eljárás megtalálható az Ön böngészőjének használati útmutatójában. Ha elutasítja a sütik használatát, korlátozások lehetnek webhelyünk egyes területeinek használatában.

Biztonság

Technikai és adminisztratív biztonsági intézkedéseket tettünk az Ön személyes adatainak védelme érdekében az elvesztés, megsemmisítés, manipuláció és jogosulatlan hozzáférés ellen. Minden alkalmazottunk és az általunk alkalmazott szolgáltató köteles betartani az érvényes adatvédelmi törvényeket.

A személyes adatok gyűjtése és feldolgozása előtt az adatok továbbításuk előtt titkosításra kerülnek. Ez azt jelenti, hogy adataikkal harmadik személyek nem élhetnek vissza. Biztonsági intézkedéseink folyamatos fejlesztési folyamatnak vannak alávetve, és adatvédelmi nyilatkozatainkat folyamatosan felülvizsgáljuk. Kérjük, ellenőrizze, hogy van-legfrissebb verzióval rendelkezik-e.

Az érintettek jogai

Adatvédelmi törvény előírásainak megfelelően bármikor joga van információhoz, a tárolt adatok feldolgozásának javításához, törléséhez vagy korlátozásához, a feldolgozás elleni kifogáshoz, valamint az adatok hordozhatóságához és a panaszhoz.

Információhoz való jog:

Információt kérhet tőlünk arról, hogy feldolgozzuk-e az Ön adatait és milyen mértékben.

Helyesbítés joga:

Ha hiányos vagy hibás adatokat dolgoztunk fel, bármikor kérheti, hogy javítsuk vagy kiegészítsük azokat.

Törlésre való jog:

Kérheti, hogy töröljük adatait, ha azokat nem törvényesen dolgoztuk fel, vagy ha a feldolgozás aránytalanul sérti az Ön törvényes védelmének érdekeit. Felhívjuk figyelmét, hogy lehetnek olyan okok, amelyek megakadályozzák az azonnali törlést, például törvényes megőrzési követelmények esetén.

A törlési jogának gyakorlásától függetlenül az Ön adatait azonnal és teljes mértékben töröljük, feltéve, hogy ebben a tekintetben nincs jogi vagy törvényes megőrzési követelmény.

A feldolgozás korlátozásának joga:

Kérheti, hogy korlátozzák az Ön adatainak feldolgozását, ha

Ön vitatja az adatok pontosságát egy olyan időszakra, amely lehetővé teszi számunkra, hogy ellenőrizzük az adatok valósságát.
az adatok feldolgozása jogellenes, de megtagadja azok törlését, ehelyett az adatok felhasználásának korlátozását kéri,
a rendeltetésszerű célra már nincs szükségük az adatokra, de Önnek ezekre továbbra is szüksége van jogi követelések érvényesítéséhez vagy védelemhez, vagy
Ön fellebbezéssel élt az adatok feldolgozásával kapcsolatban.

Az adatok hordozhatóságához való jog:

Ön kérheti, hogy az Ön által megadott adatokat biztosítsuk strukturált, általános és gépi olvashatóságú formátumban, és hogy ezeket az adatokat egy másik felelős személynek továbbítsuk akadály nélkül, feltéve, hogy

ezeket az adatokat az Ön által megadott visszavonható hozzájárulás alapján vagy a köztünk fennálló szerződés teljesítése céljából dolgozzuk fel, és
ezt a feldolgozást automatizált folyamatokkal hajtják végre.
Ha ez technikailag kivitelezhető, kérheti, hogy adatait közvetlenül továbbítsuk egy másik felelős személynek.

Tiltakozási jog:

Ha adatait jogos érdek alapján dolgozzuk fel, bármikor kifogást emelhet az adatkezelés ellen; ez vonatkozna az ezen rendelkezések alapján történő profilozásra is. Ezután az adatát már nem dolgozzuk fel, hacsak nem tudunk kötelező, a védelemre méltó adatkezelésre olyan okokat, amelyek meghaladják az Ön érdekeit, jogait és szabadságát, vagy ha a feldolgozás jogi igények érvényesítésére, gyakorlására vagy védelmére szolgál. Bármikor kifogásolhatja indokolás nélkül adatai közvetlen marketing célú feldolgozását.

Panasz benyújtásának joga:

Ha úgy gondolja, hogy az adatok feldolgozásakor megsértjük a német vagy az európai adatvédelmi törvényt, kérjük, forduljon hozzánk bármilyen kérdés tisztázása érdekében. Természetesen Önnek is joga van kapcsolatba lépni az önért felelős felügyeleti hatósággal, az adatvédelmi felügyeletért felelős állami hivatallal.

Ha a fenti jogok egyikét szeretné érvényesíteni velünk szemben, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az adatvédelmi megbízottunkkal. Kétség esetén kérhetünk további információkat személyazonosságának megerősítéséhez.

Ezen adatvédelmi nyilatkozat változásai

Fenntartjuk a jogot arra, hogy megváltoztassuk adatvédelmi nyilatkozatunkat, ha az új technológiák miatt ez szükségessé válik. Kérjük, ellenőrizze, hogy van-legfrissebb verzióval rendelkezik-e. Ha az adatvédelmi nyilatkozatban alapvető változtatásokat hajtunk végre, akkor azokat honlapunkon közzétesszük.

Minden érdeklődő és weboldalunkat meglátogató fél adatvédelmi kérdésekben a következő címen léphet kapcsolatba velünk:

info@gigler-elektronik.de

Matomo (egykor. PIWIK) (Web elemző szolgáltatás)

Weboldalunkon a Matomo web elemző szolgáltatást használjuk. A Matomo sütiket használ az elemzéshez. A sütik olyan kis szöveges fájlok, amelyeket a számítógépen tárolnak, és amelyek lehetővé teszik a weboldal használatának elemzését.

A sütik által generált információkat, például az Ön látogatásának idejét, helyét és gyakoriságát, beleértve az Ön IP-címét, továbbítják az elemző szerverünkre és ott tárolják. Az Ön IP-címét azonnal anonimizálják e folyamat során, hogy Ön mint felhasználó anonim maradjon számunkra. A süti által a weboldal használatával kapcsolatos információk nem kerülnek továbbadásra harmadik fél számára. A böngészőszoftver megfelelő beállításával megakadályozhatja a sütik tárolását; rámutatunk azonban, hogy ebben az esetben nem biztos, hogy teljes mértékben ki tudja használni a weboldalunk összes funkcióját.

Itt módosíthatja a webhely cookie-beállításait.

Google Maps

Ez a webhely a Google Maps segítségével térképeket jelenít meg és Útvonalakat készít.

Google Maps Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax:

A webhelyen a Google Maps használatával Ön hozzájárul az automatikusan gyűjtött adatok, valamint a Google, annak egyik képviselője vagy harmadik fél által bevitt adatok gyűjtéséhez, feldolgozásához és felhasználásához.

Megtalálhatja a Google Maps használati feltételeit itt.

A Google Maps adatvédelmi nyilatkozatát itt tekintheti meg.