RoHS 2015/863 állásfoglalásg

A 2015. június 4. módosításáról II. korlátozó irányelv 2011/65 / EU-án közzétett alkalmazását korlátozó egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben Hivatalos Lapjában az Európai Unió által az átruházott irányelv 2015/863.

Periodikus ellenőrzését mellékletben a következő négy újonnan hozzáadott reprodukciós toxicitási ftalátok áll alábbi listában. Mert ezek a ftalátok ma már biztonságosabb helyettesítő.

A zárójelben a homogén anyagok megengedett legnagyobb koncentrációja tömegszázalékban.

·                  Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) (0,1%)- Bisz (2-etilhexil) ftalát (DEHP) (0,1%)

·                  Butyl benzyl phthalate (BBP) (0,1%)- Butil-benzil-ftalát (BBP) (0,1%)

·                  Dibutyl phthalate (DBP) (0,1%)- Dibutil-ftalát (DBP) (0,1%)

 ·                 Diisobutyl phthalate (DIBP) (0,1%)- Dibutil-ftalát (DBP) (0,1%)

Ebben a publikációban, a tagállamok előírják, az új szabályozásáletbe lépése 2019. június 22. Bizonyos csoportok eszközök, mint például az orvosi eszközök, felügyeleti és vezérlő eszközök, a korlátozása csak a 2021.

A Gigler Elektronik GmbH alkalmazkodás és az arra vonatkozó tényleges dátumok ismertek. Ez az, amiért már dolgozunk a kiválasztástól az érintett termék portfoliójának megfelelően betartásának biztosítása érdekében az új irányelv 2015/863 legkésőbb 2019. július 22

  

Gigler Elektronik GmbH

 

Hivatkozás: A Bizottság továbbította irányelv (EU) 2015/683 módosító irányelv II 2011/65 / EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a tiltott anyagok

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_137_R_0003&from=EN